35 lat NSZZ Solidarność

Walka o wolność. Takie skojarzenie wywołuje z reguły „Solidarność”. My chcieliśmy pokazać ją także
z nieco innej strony.

Poprzez zaprezentowanie zagranicznych wzorców chcieliśmy wywołać ogólno społeczną dyskusję na temat korzyści, jakie dają pracownikom związki zawodowe. Kampania miała edukacyjny charakter i była prowadzona w wielu kanałach komunikacji. Ze względu na wielość grup docelowych, prowadziliśmy zróżnicowane działania promocyjne. Odpowiadaliśmy za koncepcję kampanii, projekty graficzne, organizację eventów oraz obsługę PR. Wsparciem była współpraca z białostockim IPN’em, Kuratorium Oświaty, a także lokalnymi mediami – prasa, radio, telewizja.

Mając na uwadze najmłodszych, wydaliśmy specjalne kalendarium wydarzeń w postaci komiksu. Temat pojawił się także na lekcjach historii i konkursach organizowanych dla szkół w województwie podlaskim.

Ważnym wydarzeniem
była zorganizowana przez nas
wystawa jubileuszowa,

prezentująca dokumenty archiwalne, pamiątki, zdjęcia z okresu 35-lecia NSZZ Solidarność Region Podlaski. Oficjalne
obchody uczciliśmy eventem w postaci
pikiniku rodzinnego, którego punktem
kulminacyjnym było zasadzenie
Dębu Wolności.

Zwieńczeniem jubileuszu była konferencja z udziałem zagranicznych delegatów. Podczas spotkania podsumowano działania prowadzone w ramach kampanii.
Nie zabrakło także widowiskowych momentów – jako symbol pokoju i wolności wypuszczono  w niebo 35 gołębii.

Zobacz również:

50-lecie ZETO

Admis - agencja reklamowa